Versioni 009.047

30 Shtator, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Ofrohet regjistrimi ne program i nje Flete doganore me disa fatura
  – Artikujt e Sherbim perfshihen ne Fleten Doganore
  – Ne Levizje Magazine shtohet opsioni ku perdoruesit nuk i shfaqet Njesite e Sherbimit Destinacion te te cilat ai nuk ka te drejta
  – Shtohet limiti i karaktereve deri ne 100 per gjeresine e emrit te Klient/Furnitor

  Raporte:
  – Jane modifiuar Librat e Blerjes per Kosoven dhe Shqiperine per t’u pershtatur me Fleten Doganore me disa Fatura Blerje
  – Jane modifikuar Raportet e Importit per t’u pershtatur me Fleten Doganore me disa Fatura Blerje Importi.
  – Modifikohet raporti “Regjistri Permbledhes i Fleteve Doganore (me Taksa)” per t’u pershtatur me Fleten Doganore me disa Fatura Blerje Importi.
  – Shtohet Raport i ri: “Gjendja e Inventarit 2D”
  – Shtohet filtri per daten e dorezimit tek raporti : “Regjistri Analitik i Porosive”
  – Te raporti “Regjistri Permbledhes” shfaqet edhe ora e dorezimit te porosise prane fushes se Dt. Dorezimi
  – Ofrohet mundesia te filtrohet sipas furnitoreve dhe klienteve tek: Formatet Zyrtare te Librave te Blerjes dhe te Shitjes