Versioni 009.044

30 Gusht, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Te sugjerimi i artikujve ne dokumentin “Fature Shitje” shfaqet jo vetem pershkrimi i artikujve por edhe gjendja perkatese e tyre
  – Te sugjerimi i artikujve ne dokumentet “Porosi Shitje” dhe “Oferte Shitje” shfaqet pershkrimi i artikujve edhe gjendja e tyre
  – Shtohet “Statusi” tek dokumenti “Oferte Shitje”
  – Shtohet filtri “Status Oferte” tek raportet e Ofertes se Shitjes
  – Ne printimin e “Mandat Arketimi” dhe “Mandat Pagese” del se cila llogari eshte prekur
  – Shtohet variant i ri inteligjent Copy-Paste, ku ruhen kolonat e dokumenteve te programit apo Excel-it nga ku po kopjohen te dhenat dhe te sinjalizon per kolonat qe duhet te transferohen gjate kopjimit te te dhanave
  – Ofrohet importi nga Excel tek dokumenti “Flete Amortizimi”
  – Ne Kartelen e klientit mundesohet regjistrimi i Gjeresise/Gjatesise gjeografike te adreses se klientit
  – Shtohet opsioni i ndarjes ne Zona/Nenzona ne Kartelen e Klientit
  – Shtohet fusha “Shenime” tek Kartela Punonjesit
  – Shtohet opsioni “Edito me te djathten” ne dokumente, kur artikulli eshte therritur si llogari Klienti/Furnitori/Punonjesi/Arke/Banke