Versioni 009.043

16 Gusht, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet moduli “Libraria Dixhitale” i cili ofron bashkangjiten e imazhe dhe formate te ndryshme ne cdo dokument te Programit Bilanc dhe te kartelat e Klient/Furnitor/Punonjes/Arke/Banke
  – Shtohet filtri “Skema e Llogarive” te paneli i kerkimit te artikujve
  – Ofrohet opsioni per modifikimin direkt te “Skemes se llogarive” nga paneli i kerkimit te artikujve
  – Shtohet fusha e shenimeve te dokumenti “Porosia e Blerjes”
  – Lejohet qe nje artikull te jete me shume se nje here ne dokumentin “Levizje Magazine”
  – Ne panelin e kerkimit te furnitorit ofrohet mundesia per te ndryshuar qytetin ne grup

  Raporte:
  – Tek raportet e Porosise se Shitjes, shtohen filtrat per Agjentin dhe Transportuesin
  – Per perdorues te caktuar ofrohet mundesia qe tek raportet e shitjeve mos shfaqen cmimi i shitjes dhe vlera
  – Ofrohet filtrimi me magazine tek Raporti “Permbledhese e Amortizimit”
  – Shtohet raporti i ri: “Shitjet 2D sipas javeve”