Versioni 009.037

19 Korrik, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet e drejta e perdoruesit per parashikimin e Formateve te dokumenteve
  – Shtohen formate Listepagesash tek preferencat lokale
  – Shtohet Llogaria bankare e punonjesit te Burimet njerezore
  – Ofrohet opsioni i modifikimit ne grup te klienteve te paneli i kerkimit te klienteve
  – Ofrohet opsioni i modifikimit ne grup te furnitoreve te paneli i kerkimit te furnitoreve

  Raporte:
  – Tek raporti “Shitjet e Artikujve Sipas Klienteve”, shtohet filtrimi sipas “Numrit te Serise”
  – Shtohet raporti grafik: “Gjendja e Klienteve 2D”
  – Shtohet raporti grafik: “Gjendja e Furnitoreve 2D”
  – Realizohet raporti i ri:“Gjendja Mujore e Artikujve”