Versioni 009.035

07 Korrik, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shfaqen numrat rendor te rreshtit ne trupin e dokumentave ne program
  – Ofrohet mundesia qe te vendoset kursi minimal dhe maksimal tek “Monedhat”
  – Percaktohet Taksa Doganore ne perqindje (%) te “Kartela e Artikullit”
  – Shfaqet cmimi kosto tek “Edito cmimet e shitjes” edhe per artikujt sherbim
  – Shtohen formatet per Printimin e Etiketave
  – Ofrohet si e drejte perdoruesi, aksesi te “Preferencat e Ndermarrjes”
  – Shtohet mundesia e aktivizimit apo c’aktivizimit te furnitoreve ne grup

  Raporte:
  – Ofrohet shfaqja edhe e artikujve pa shitje tek raporti “Shitjet sipas artikujve”
  – Realizohet Raporti Dinamik: “Levizjet e magazines”