Versioni 009.032

28 Korrik, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Depozita Bankare e krijuar nga Mandat Pagesa sipas opsionit te ri merr automatikisht pershkrimin e Mandat Pageses.
  – Ofrohet mundesia te regjistrohen ne sistem Furnitore me NIPT te njejte
  – Shtohet e drejta qe perdoruesi te kete te drejte te vecante tek “Parashikim Levizje Malli” pa patur te drejta administrimi
  – Ofrohet mundua qe tek paneli i kerkimit te dokumentave Porosi Shitje, te shfaqen vetem ato porosi ku perdoruesi ka te drejte
  – Kur konvertohet nje “Porosi Shitje” ne “Fature Shitje” perditesohet cmimet duke u referuar te te dhenat mbi Promocionet
  – Optimizohet moduli i “Importit te Dokumentave”
  – Shtohet mundesia e printimit te Fatures se Shitjes me njesine 2 te artikujve dhe koeficienteve perkates

  Raporte:
  – Jepet mundesi te filtrohet sipas klasifikatoreve tek “Raportet e Gjendjes se Magazinave”
  – Shtohet raporti i ri: “Ndryshimet e Cmimit te Shitjes”
  – Shtohet raporti: “Gjendje magazine me kod 2”
  – Realizohet Raporti Dinamik: “Shitjet sipas normave te TVSH-se” tek POS
  – Realizohet Raporti Dinamik: “Shitjet e Javes dhe Inventari ne fund te saj”