Versioni 009.025

01 Korrik, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Te “Flete Amortizimi Fillestare”, ofrohet mundesia e kopjimit te te dhenave nga nje dokument Excel
  – Ora e transportit shfaqet grafikisht ne fushe me te vogel ne ambjentet e “Fature Shitje”, “Kthim te Fatures se Shitjes” dhe “Oferte Shitje”
  – Ofrohet mundesia qe raportet ne program te shfaqen edhe me ane te butonit “Enter” ne tastier
  – Shfaqet tabela informuese per elementet e bere Inaktive ne dokumentet e programit

  Raporte:
  – Te raporti “Kliente – Situacion klienti”, shtohet ne kolone me vete numri i telefonit te klientit
  – Shtohet filtrimi sipas “Qendrave te Kotos” tek raporti “Inventar – Gjendje magazine”
  – Ofrohet raporti: “Situacioni sipas Muajve i Klienteve”
  – Shtohet filtrimi sipas punojesve, tek formate zyrtare “Listepagesa sipas muajve”
  – Shtohet nje raport per artikujt e pa-zhdoganuar
  – Shtohet raporti: “Gjendje magazine sipas Grup/Nengrup”