Versioni 009.022

21 Maj, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet butoni “FH” tek Fleta Doganore per te shfaqur hyrjen nga Fleta Doganore
  – Shtohet filtri i “Lloji i Blerjes” per blerje importi ose brenda vendit, te paneli i kerkimit te dokumenteve te blerjeve
  – Shtohet filtri i “Lloji i Shitjes” per eksport ose brenda vendit, te paneli i kerkimit te dokumenteve te shitjeve
  – Cmimi “Kosto – Plan” behet me ngjyre dalluese tek ambienti “Cmimet e Shitjes”
  – Tek rezultati i kerkimit te artikullit shfaqet edhe fusha pershkrimi i gjate
  – Kur krijohet Depozit Bankare/ Terheqe Bankare nga Mandat Pagese/Mandat Arketimi merret data e Mandat Pageses dhe jo data aktuale

  Raporte:
  – Realizohet Raporti Dinamik per Depot Farmaceutike: “Cmimet e Shitjes se Artikujve me Rimbursim”
  – Shtohet kontrolli automatik tek lidhja “Porosi Shitje” me “Fature Shitje” per rastet dokumentet kane monedha te ndryshme