Versioni 009.016

17 Prill, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet opsioni ne Fature Shitje ku sapo zgjedh klientin shfaqen Porosite e hapura ose ne process per kete klient
  – Tek “Kartela e Artikullit” kerkohet konfirmim nga perdoruesi kur ben modifikim tek te dhenat e artikullit
  – Shtohet opsioni i cmimit “Kosto-Plan” per artikujt
  – Rritet lartesia e tabeles se artikujve ne dokumentin “Fature Shitje”
  – Shtohet opsioni lehtesues qe kthen “Terheqen Bankare” ne “Mandat Arketimi”
  – Ofrohet mundesia e konvertimit automatik nga “Oferte Shitje” ne “Porosi Shitje”
  – Te sugjerimi i klienteve ne dokumentat baze shfaqet paralelisht qyteti dhe adresa
  – Ne rast se eshte aktivizuar “Cmimi Kosto Plan”, ky cmim shfaqet edhe tek tabela “Cmimet e Shitjes”

  Raporte:
  – Shtohet Raporti “Shitje sipas Qytetit”
  – Realizohet raporti i ri “Lista e punonjesve sipas bankave” ku shfaqet emer, mbiemer, nr. llogarie bankare te punonjesit
  – Ofrohet mundesia e filtrimit sipas qytetit tek raporti: “Shitje sipas artikujve”
  – Ne “Regjistrin permbledhes te Fleteve Doganore” ofrohet mundesia qe baza e taksueshme te jete e detajuar per artikujt me 0% dhe 20% TVSH