Versioni 009.009

22 Shkurt, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Kur kerkon“Arketime” tek paneli i kerkimit te dokumentave, shtohen kolonat “Monedha” dhe “Kursi”
  – Konvertohet automatikisht dokumenti “Porosi Blerje” ne “Fature Blerje”
  – Ofrohet mundesia qe taksat e importit te behen inaktive
  – Optimizohet eksportimi ne Excel duke perjashtuar rreshtat bosh te tabeles
  – Nuk lejohet dublikimi i artikujve qe ndodhen ne te njejtin dokument “Levizje Magazine”

  Raporte:
  – Shtohet filtri “Nr. dok” dhe “Pershkrimi” tek Kartelat e Klientit dhe tek Kartela e Furnitorit
  – Shtohet mundesia e filtrimit sipas dates se porosise tek “Regjistri Permbledhes i Porosive te Shitjes”
  – Shtohet filtri “Qyteti” tek raportet: “Faturat e Papaguara te Klientit”, “Regjistri Permbledhes i Shitjeve”, “Regjistri permbledhes i Shitjeve 2”
  – Shtohet raporti: “Shitjet sipas Artikujve te grupuara sipas Magazinave”
  – Shtohet Raporti Dinamik: “Shitjet e Artikujve sipas Klienteve” per furnitori farmaceutike KRKA
  – Shtohet Raport Dinamik: “Shitjet dhe Blerjet per grupe te artikujve nder vite”