Versioni 009.005

15 Shkurt, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet filter “Numri serial” tek Fatura e Shitjes, Fatura e Blerjes, Libri i Blerjeve dhe Libri i Shitjeve
  – Ofrohet “Drag and drop” i artikujve nga paneli i kerkimit te tyre neper dokumenta me sasine 0.
  – Mundesohet eksporti ne Excel i “Skemave e llogarive te artikujve” dhe “Punonjesit”
  – Te Promocionet, merr prioritet promocioni me Klient mbi ato me Nivel cmimi
  – Shtohet opsioni i vendosjes se cmimit te Blerjes se Fundit tek dokumenti “Inventar Fizik”.
  – Ofrohet mundesia tek dokumenti i “Fatures se Blerjes” dhe “Porosia e Blerjes” te ngarkohet situacioni i furnitorit pasi e zgjedh.

  Raporte
  – Tek raporti “Regjistri Analitik i Porosive”, shtohet filtri sipas statusit te porosise
  – Shtohet filtri sipas monedhes tek raporti “Regjistri Permbledhes i Porosive te Shitjes”
  – Realizohet raporti: “Blerje sipas Grup/Nengrup”
  – Shtohet raporti: “Shitje sipas Artikujve te grupuara sipas Klienteve”
  – Te raporti “Ditari i Arkes” shtohet filtri “Llogari Kontabel”
  – Te raporti “Ditari i Bankes” shtohet filtri “Llogari Kontabel”
  – Realizohet Raporti Dinamik: Shitjet e Artikujve sipas Njesise se Sherbimit, Klientit, Fatures, Grupit dhe Nengrupit
  – Shtohet Raporti Dinamik : “Gjendja Totale per Grup dhe NenGrup sipas Njesise se Sherbimit”