Versioni 009.001

13 Janar, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Perdoruesi mund ta kufizoje ose jo me date, kryerjen e “Rikontabilizimit”
  – Shtohen filtrat Nr. Dokumenti, Pershkrimi dhe Info te “Historiku i transaksioneve”
  – Shtohet opsioni i kontrollit te levizjeve te magazines sipas grupit te artikujve gjate printimit te nje Levizje Magazine
  – Shfaqet cmimi pas zbritjeve se mundshme gjate kerkimit me Kod 2 te artikullit

  Raportet

  – Shtohet raport i ri “Kartela e Porosive te artikullit”
  – Shtohet filtri Qendra Kosto te “Regjistri Permbledhes i Blerjeve”
  – Shtohet filtri Pershkrimi tek raporti “Shitjet sipas artikujve”