Versioni 008.081

07 Dhjetor, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Shfaqet “Kartela e Punonjesit” me nje klikim nga Listepagesa
  – Mundesohet shtimi i te gjithe aseteve me Drag and Drop ne nje Flete Amortizimi
  – Shtohet filter “Emertim i klasifikatorit” per efekt kerkimi te Konfigurimi i klasifikatoreve te artikullit
  – Te tabela e Konfigurimit te Arkave / Bankave shtohet totali ne monedhe baze ne fund te tabeles

  Raportet

  – Shtohet formati i ri i “Formularit te Deklarates se TVSH-se” ne Shqiperi
  – Shtohet filter Qendra Kosto 2 te raporti “Te Ardhura Shpenzime sipas Qendra te Kostos”
  – Shtohet raporti i ri “Gjendja e Magazines” me metoden Fifo per Kosoven
  – Mundesohet filtrimi me me shume se nje Njesi Sherbimi te raporti “Analize Konsumi”
  – Ne raportin Faturime / Pagesa (per periudhe) shtohet filtri per shfaqjen e te gjitha veprimeve, e veprimeve per periudhen dhe ato me teprica te meparshme
  – Te “Kartela e Klientit” dokumentet renditen sipas dates se krijimit kur jane brenda dites