Versioni 008.073

05 Tetor, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet moduli i AutoServisit me disa nga funksionet baze si me poshte:

  • Regjistrimi i makinave
  • Historiku i sherbimeve te kryera per makinat
  • Sugjerimi i Artikujve sherbim gjate shitjes se pjeseve te kembimit (Artikujve te    thjeshte)

  – Ne Fleten Doganore ndahet “Baza e Taksueshme” dhe “TVSH-ja e Importit” sipas nivele te TVSH-se (Shqiperi-Kosove)
  – Kerkimi i Klientit kryhet edhe duke u bazuar ne Zbritjen dhe Limitin e detyrimit te tij
  – Shtohen fushat e Transportuesit dhe Agjentit ne Oferten e Shitjes
  – Ndryshim grafik ne Fleten Doganore dhe shtim i TVSH-se Zero per importin ne Shqiperi
  – Kerkimi i klientit kryhet edhe duke u bazuar edhe te Personi i kontaktit
  – Shtohet opsioni qe te dhenat ruhen ne format .zip kur programi mbyllet

  Raportet

  – Shtohet filtri i perdoruesit te raportet “Regjistri Analitik” dhe “Regjistri Permbledhes i Shitjes”
  – Shtohen filtrat Grup/Nengrup te raportet “Analize Shitje/Inventar”