Versioni 008.070

21 Shtator, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Ofrohet mundesia e sinkonizimit te artikujve ne dy ndermarrje, me Copy/Paste nga nje ndermarrje tek tjetra

  – Sugjerohet “Baza e Taksueshme” dhe “TVSH-ja e Importit” gjate regjistrimit te Fletes Doganore, sipas TVSH-se qe kane artikujt ne Kosove

  – Ndryshime tek versionet Ekspres / Standard / Profesional

  • Numri maksimal i kompjuterave klient: 1 te versioni Ekspres, 5 te versioni Standard
  • Numri maksimal i ndermarrjeve: 2 te versioni Ekspres, 5 te versioni Standard
  • Numri maksimal i artikujve: Ekspres kufizohet deri ne 5000 artikuj, Standard deri 10,000 artikuj, Profesionali nuk ka kufizim artikujsh
  • Moduli i Printimit te Barkodeve nuk eshte aktiv te versioni Ekspres
  • Historiku i transaksioneve nuk eshte aktiv te versioni Ekspres

  – Shtohet format i ri: Fature Shitje pa cmime shitje

  Raportet

  – Shtohet opsioni i filtrimit me Qendrat e Kostos 1&2 per raportin “Regjistri Analitik i Inventarit”
  – Rikthimi i raportit te “Librit te Blerjes” per Kosoven ne format A4
  – Plotesimi i “Librit te Blerjes” ne rastin e blerjeve nga Importi me artikuj me TVSH te ndryshme (Kosove)