Versioni 008.067

07 Shtator, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet opsion modifikimi ne grup ne panelin e kerkimit per afatin e pageses se Klienteve
  – Shtohet opsion modifikimi ne grup ne panelin e kerkimit per Aktivizimin ose jo te Klienteve
  – Ofrohet mundesia qe kur zgjidhet klienti ne dokumente te ndryshme, shfaqet edhe Qyteti nese ky informacion eshte regjistruar ne Kartelen e Kientit
  – Mundesia e eksportimit ne Excel te te drejtave te Perdoruesve

  Raportet

  – Ofrohet shfaqja opsionale e formateve te vjetra te Librave te Shitjes/Blerjes sipas legjislacionit ne Kosove
  – Shtohet si raport i ri formati i Librave te Blerjes/Shitjes qe eshte perdorur para dates 01/09/2015
  – Libri i Blerjes Kosove: Llogaritja e “Bazes se Taksueshme” dhe “TVSH Importi” kryhet duke u bazuar mbi koston totale
  – Per Raportin “Diferencat Porosi / Fature Shitje”, ne Porosite e Shitjes shtohen filtrat “Porosite me Fatura Shitje” ose “Porosite pa Fatura Shitje”