Versioni 008.065

20 Gusht, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Opsion qe artikujt ne nje promocion te shfaqen bazuar ne Njesi sherbimi ose ne Numer Promocioni

  – Shtim opsionesh per Transportuesit si me poshte:

  • Shtohen kolonat per daten e krijimit dhe modifikimit
  • Shtohet butoni per eksport ne Excel
  • Ne listen e Transportuesve shfaqet perdoruesi si kolone e re
  • Shtohet opsion per zgjedhjen e Transportuesve Aktive/Jo Aktive

  – Shtim opsionesh per Agjentet si me poshte:

  • Shtohen kolonat per daten e krijimit dhe modifikimit
  • Shtohet butoni per eksport ne Excel
  • Ne listen e Agjenteve shfaqet perdoruesi si kolone e re
  • Shtohet opsion per zgjedhjen e Agjenteve Aktive / Jo Aktive

  Raportet

  – Ne raportin “Levizjet e inventarit” shtohet filtri “Blere nga”
  – Shtohet raporti i ri per Faturat e papaguara/Maturimet
  – Shtohet filter te raportet e Arkes per te shfaqur llogarite Aktive / Jo aktive ose te gjitha
  – Shtohet filter te raportet e Bankes per te shfaqur llogarite Aktive / Jo aktive ose te gjitha