Versioni 008.046

01 Korrik, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Mundesohet realizimi i veprimit te kundert te Prodhimit
  – Tek kerkimi Faturave te Shitjes/Blerjes shfaqet data e pageses
  – Kur printohen raporte te ndryshme, shfaqen filtrat qe ka zgjedhur perdoruesi
  – Shtohet e drejta per ndryshim te cmimit te kontraktuar (tek Artikulli dhe Cmimet e shitjes)
  – Ne momentin kur kerkohet nje klient shfaqet Adresa dhe Nipt-i tek sugjerimet e gjetura
  – Tek kerkimi i Faturave te Shitjes/Blerjes shfaqen Monedha dhe Kursi
  – Te tabela e kerkimit te Porosive te Shitjes shfaqen Agjent dhe Transportues nese jane aktive

  Raportet

  – Shtohen filtrat Agjent dhe Transportues te raportet e Porosive te Shitje
  – Shtohet Raporti: Ndryshimet midis Porosive te Shitjes dhe Faturave te Shitjes (cilat Porosi jane konvertuar ne Fature dhe cila porosi eshte modifikuar)
  – Shtohet Raporti: Kartela e Klientit Furnitor sipas Monedhave