Versioni 008.036

05 Maj, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Tek Inventari Fizik shtohet pranimi me kod i artikujve. Ben te mundur qe te numerohen vetem artikujt e paracaktuar nga perdoruesi

  – Shtohet Agjenti dhe Transportuesi tek Porosi Shitje

  – Shtohet opsion tek fusha e klientit (ne Fature Shitje) per te kaluar direkt tek Merr Pagesa Klienti

  – Shtohet filtri i skemes se llogarive tek kerkimi i artikujve

  – Shtohet mundesia e perjashtimit nga cdo lloj zbritje per artikuj specifik (p.sh cigare)

  – Lejohet dublikimi i Nipt-it te Klientit (opsionale)

  – Shfaqet mesazh informues kur shtypet butoni Dergo ne “Kase Fiskale” dhe dokumenti ka qene i derguar me pare

  – Shtohet filtri i monedhes tek kerkimi i Porosise se Shitjes

  – Shtohet filtri i monedhes tek kerkimi i Ofertes se Shitjes

  – Lloji i TVSH-se shtohet si filter tek kerkimi i artikujve

  – Lloji i TVSH-se shfaqet si kolone tek kerkimi i artikujve

   

  Raportet

  – Optimizim per eksportim ne Excel te Librave te Shitjes dhe Blerjes sipas legjislacionit ne Kosove

  – Shtohet format i ri raporti per maturimet e faturave

  – Shtohet filter perdoruesi te Ditari i Arkes

  – Shfaqet mbiemri i punonjesit tek te gjitha raportet per punonjesit

  – Raporti “Gjendja e magazines” – shfaqet cmimi kosto vetem nese perdoruesi ka te drejten perkatese

  – Shtohet Raport i ri “Gjendje e Magazines” si Fature Shoqerimi

  – Shtohen filtrat e klasifikatoreve te furnitorit tek te gjitha raportet e blerjes

  – Shtohet Raporti i “Listes se Artikujve te Perbere” bashke me Recepturat

  – Shtohet raport per Gjendjen e Magazines me klasifikatoret e artikullit