Versioni 008.025

25 Mars, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Zbritja ne % e artikullit nuk lejohet me shume se 100% (FS/FB)

  – Konfigurimet / Perdoruesit behen me te drejte perdoruesi me vete

  – Opsion per mos lejimin e dublikimit te numrit te fatures pa marre parasysh daten

  – Tek Historiku i Transaksioneve shfaqet perdoruesi qe ka modifikuar / fshire dokumentin

  – Perjashtohen llogarite e klasave 6 dhe 7 nga procesi i rivleresimit

  – Shtohet “Dite Pune ne Muaj” tek Konfigurimi i Punonjesit

   

  Raportet

  – Shtohen filtrat e klasifikatoreve te furnitorit tek raportet e shitjes

  – Perdoruesi mund te zgjedhe formatin e numrave ne pasqyrat financiare. P.sh ne Shqiperi shifrat mund te shfaqen pa presjen dhjetore.

  – Kodi 2/3 i artikullit mund te shfaqen tek Regjistri Analitik i Porosive te Blerjes

  – Optimizim eksporti ne excel i Raportit Blerjet mbi 500 Euro (Kosove)

  – Tek PASH Format, perjashtohet llogaria e mbylljes te vitit