Versioni 008.013

04 Mars, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Ne KFS llogaria e klientit preket ne debi me minus (me pare prekej ne kredi)

  – Filtri i punonjesit tek kerkimi i Listepageses shfaq edhe mbiemrin

  – Formati i numrave tek Listepagesa behet i konfigurueshem

  – Shtohet “Edito si te ri” tek Konfigurime -> Perdorues

  – Azhornimi i kontabilitetit dhe i cmimit mesatar nuk pengon regjistrimin e transaksioneve te tjera

  – Shtohet lloji i TVSH-se se artikullit dhe merret parasysh tek Librat e Shitjes/Blerjes dhe kur dergohet Fature Shitje ne Kase Fiskale