Versioni 007.093

15 Dhjetor, 2014
 • Shqip
 • English
  • Shtohet Njesia e Sherbimit tek Oferta e Shitjes
  • Shtohet klasifikator 4/5 per artikullin
  • Shtohet kursi tek Oferta e Shitjes

  Raportet

  • Shtohen filtrat dhe raportet per modulin Porosia e Shitjes
  • Tek kartela e Klientit/Furnitorit shfaqet Njesia e Sherbimit/Arka/Banka nese ka
  • Shtohet Raporti: Regjistri Permbledhes i Porosive te Shitjes
  • Shtohet Raporti: Regjistri Analitik i Porosive te Shitjes
  • Shtohet Raporti: Kartela e porosive te artikullit
  • Shtohet Raporti: Kartela e Cmimeve te Shitjes te artikullit
  • Shtohet Raporti: Regjistri Analitik i Cmimeve te Shitjes