Versioni 007.087

15 Tetor, 2014
 • Shqip
 • English
 • -Shtohen klasifikatoret 3 dhe 4 per Klientet

  -Nuk lejohet NIPT-i i dublikuar ne sistem
   
  -Tek kerkimi i Shitjeve/Blerjeve shfaqet statusi i pageses ne filtrim dhe ne rezultat
   
  -Opsion per shfaqjen e gjendjes ne nje magazine ose ne te gjitha gjate kerkimit te artikujve me KOD 2.

  Raportet
  -Shfaqet filter per TVSH-ne dhe Statusin e pageses tek Regjistrat Permbledhes/Analitik te Blerjeve dhe Shitjeve.

   
  Shfaqen te dhenat e vitit paraardhes tek Formati Zyrtar i Bilancit
  • Shtohet Raporti: Libri i Shitjeve sipas muajve
  • Shtohet Raporti: Libri i Blerjeve sipas muajve
  • Shtohet Raporti: ListePagesa sipas muajve
  • Shtohet Raporti: PASH me llogari – formatet zyrtare
  • Shtohet Raporti: Shitjet sipas Klasifikatorit 3
  • Shtohen filtrat per klasifikator klienti 3/4, tek raportet e shitjes.