Versioni 001.194

09 Nëntor, 2016
 • Shqip
 • English
  • Shtohet funksionaliteti i Administrimit online te Farmacive
  • Shtohet moduli “Libraria Dixhitale” (Opsionale) me funksion baze:
   – Bashkangjitjen e imazhe apo dokumente te cdo formati, ne disa ambjente te programit si: Fature Shitje, Oferte Shitje, Fature e Blerjes, Kartelat e Artikullit/Klientit/Furnitorit/Punonjesit
  • Shtohet fusha e shenimeve tek Farmaci POS, qe lejon te mbahet shenime nga farmacisti per artikujt e fatures
  • Shfaqet fusha “Pacienti” te tabela e “Manaxho Faturat” nese ka nje pike shitje me kontrate me ISKSH-ne.