Versioni 001.194

09 Nëntor, 2016
 • Shqip
 • English
  • Shtohet funksionaliteti i Administrimit Online te Depove dhe Farmacive
  • Shtohet moduli “Libraria Dixhitale” (Opsionale) me funksion baze:
   – Bashkangjitjen e imazhe apo dokumente te cdo formati, ne disa ambjente te programit si: Fature Shitje, Oferte Shitje, Fature e Blerjes, Kartelat e Artikullit/Klientit/Furnitorit/Punonjesit
  • Mundesohet shfaqja e gjendjes se inventarit gjate kerkimit me pershkrim te artikujve ne Fature Shitje
  • Optimizohen te drejtat e perdoruesve sipas funksioneve specifike