Versioni 001.183

13 Korrik, 2016
 • Shqip
 • English
  • Shtohet funksionaliteti i cili sinjalizon me ngjyre te kuqe ne dokumentat e Fatures se Shitjes dhe te Blerjes te gjithe artikujt qe i ka kaluar dateskandeca
  • Kur artikulli ka vetem nje Seri/Skadence, ajo sugjerohet automatikisht ne Faturen e Shitjes
  • Shtohet kolona Kliente/Furnitore tek raporti  “Veprime me dateskadence”
  • Shtohet kolona me numra rendore ne dokumenta
  • Optimizohet shfaqja e kontrollit te inventarit ne Fature Shitje vetem per perdoruesit qe e kane te drejten e kontrollit te inventarit
  • Mundesohet eksporti ne ISKSH duke ofruar dergimin e Emrit, Adreses, Nipt-it njelloj siç eshte ne Programin Bilanc
  • Optimizohet exporti i te dhenave ne sistemin e ISKSH. Kur klikon opsionin Export ne ISKSH me njesine e dyte te artikullit, konfirmon njehere me OK