Versioni 001.176

15 Maj, 2016
 • Shqip
 • English
  • Ofrohet moduli i “Kartave te klientit” te Farmacia (Opsionale)
  • Shtohen kolona e numrit te kartes dhe te pikeve tek ambjenti “Menaxho Faturat” dhe shfaqen piket totale ne fund
  • Ofrohet mundesia e aplikimit te dhuratave me Date skadence
  • Shtohet filtri i kolones se Bankave tek ambjenti “Menaxho Faturat”
  • Mundesohet qe te shitja (Farmaci POS) te regjistrohen pagesa te mevonshme ose me Banke
  • Optimizohet sistemimi i pikeve te Kartave te Klientit duke shtuar tek ambjenti “Sistemimi i pikeve” dhe Numrin e dokumentit
  • Mundesohet llogaritja e Marzhit menjehere tek Fatura e Blerjes
  • Te shitja (Farmaci POS) theksohet me ngjyre dhe ne permasa shkrimi tek gjendja e artikullit
  • Ofrohet mundesia e regjistrimit te sasise negative ne Faturen e Blerjes per Artikujt sherbim