Versioni 001.165

03 Mars, 2016
 • Shqip
 • English
  • Shtohet opsioni qe Skadenca me e afert te dale automatikisht gjate shitjes se nje artikulli me disa data skadence (Farmaci POS)
  • Ofrohet filtrimi me Nr. Serial/Pacient tek ambjenti “Manaxho Faturat”
  • Mundesohet opsioni i krijimit te Mandatit te arketimit automatikisht me opsionin – “Autokesh Arka” tek Fatura e Blerjes
  • Shtohet zbritja ne perqindje ne piken shitje (Farmaci POS)
  • Optimizohet shitja ne ekran me prekje (Touch)