Versioni 001.165

16 Janar, 2016
 • Shqip
 • English
  • Optimizohet “Moduli i Promocionit” duke ofruar promocionet me sasi
  • Shtohet mundesia e regjistrimit te sasise negative ne faturen e blerjes per Artikujt sherbim
  • Shtohet opsioni i krijimit te Mandatit te Arketimit automatikisht me opsionin – “Autokesh Arka” tek Fatura e Blerjes
  • Ofrohet opsioni per printimin automatik te faturave, opsion i cili gjendet tek Peferencat lokale
  • Optimizohet kthimi automatik i Porosise se Blerjes ne Fature Blerje.
  • Shtohet mesazhi informues ne Faturen e Shitjes, kur jepet komanda dergo ne Kase fiskale dhe dokumenti ka qene i derguar me pare
  • Ofrohet mundesia qe perdoruesi pasi e ka ruajtur Faturen e Shitjes te zgjedhe ta dergoje ne Kase fiskale