Versioni 001.160

11 Janar, 2016
  • Shqip
  • English
    • Optimizohet llogaritja sipas tipit te Recetes se rimbursimit tek moduli i shitjes (Farmaci POS)
    • Optimizohet kerkimi i klienteve me kod ne modulin e shitjes (Farmaci POS)
    • Thjeshtohet menyra e operimit me recetat e ISKSH-se ne program
    • Zmadhohet pamja ku vendos sasine ne modulin e shitjes (Farmaci POS)