Verisoni 009.057

03 Dhjetor, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shtohen mekaniket te Moduli i AutoServisit
  – Shtohet ambjenti i ri “Kontratat” te kartela “Punonjesi”
  – Pasi regjistrohet nje punonjes i ri, automatikisht shfaqet ambienti per regjistrimin e kontrates se punes
  – Sinjazohet me te kuqe perfundimi i Kontrates se Punonjesit nje muaj para perfundimit te saj
  – Shtohet ne nje ambient te vecante kontaktet e klienteve dhe furnitoreve ne kartelat perkatese te tyre.
  – Te Programi i Depos dhe Farmacise, te dokumenti i sistemimit te date skadencave sugjerohen vetem artikujt me dateskadence

  Raporte:
  – Te raporti “Situacioni i Klienteve Sipas Muajve” shtohet opsioni per te hapur “Kartelen e Klientit” direkt nga raporti
  – Te Raporti “ Lista e Punonjesve”, fusha “Paga Bruto” dhe “Paga mbi te cilen llogariten kontributet” plotesohet nga kontrata aktive e punonjesit. Nese punonjesi nuk ka kontrate aktive shfaqet 0
  – Te raportet e inventarit shtohen filtrat sipas Qendrave te Kostos