Pozicioni: Specialist(e) në Departamentin e Implementimit & Testimit

24 Gusht, 2022
 • Shqip
 • English
 • Pozicioni: Specialist(e) ne Departamentin e Implementimit & Testimit

   

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  Personi i kërkuar do të angazhohet në procese të ndryshme të punës që kërkojnë njohuri në fushat e mëposhtëme:

  • Sistemet e operimit Windows / Windows Server
  • Bazat e te dhenave (Microsoft SQL Server etj)
  • Testimi i programeve desktop, web, mobile etj
  • Rrjetet kompjuterike

  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Preferohet Diplomë Universitare Master në Informatikë Ekonomike ose drejtime të ngjashme (Mundësi aplikimi edhe për studentet në programet Master)
  • Certifikime në fushën e IT (nëse keni) përbëjnë avantazh.
  • Preferohet përvojë pune 1 vjeçare
  • Njohje e mirë e gjuhës angleze 

  Aftësi:

  • Të ketë aftësi te mira ne analitike
  • Aftësi në vendimmarrje
  • Të jetë përgjegjës, i organizuar dhe i pavarur
  • Të jetë i aftë të punojë në grup
  • Te kete reagim të shpejtë ndaj situatave problematike

  Kompania ofron:

  • Trajnim të plotë
  • Vlerësim në bazë të performances
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre, me subjekt “Aplikim për pozicionin Specialist Implementimi dhe Testimi“, në adresën elektronike: [email protected], brenda datës 20 Shtator 2022.

  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë