Senior Developer – Java

22 Maj, 2018
 • Shqip
 • English
 • Për të mbështetur rritjen e vazhdueshme të kompanisë, Bilanc Sh.p.k fton çdo të interesuar që dëshiron t’i bashkohet Departamentit tone të Zhvillimit të aplikojë për pozicionin e punës si më poshtë:

  Pozicioni: Senior Software Developer

  Përshkrimi i punës:

  Personi i kërkuar do të angazhohet në projektet aktuale dhe të reja të Bilanc Shpk të cilat mbështeten kryesisht në teknologjitë e mëposhtëme:

  • J2SE / J2EE ( JSF/JSP, Apache Tomcat/JBoss etj)
  • Relational Databases (MSSQL,MySQL etj)
  • JasperReports
  • REST API
  • JavaScript (Angular etj)

  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare në degët Informatikë, Informatikë Ekonomike ose ekuivalente me to.
  • Studimet Master ne deget e mesiperme perbejne avantazh (Mundësi aplikimi edhe për studentet në vitin e fundit Master)
  • Njohje e mirë e gjuhës së programimit Java (çertifikatat nga Sun / Oracle përbëjnë avantazh)
  • Minimalisht pervojë 2 vjeçare pune
  • Perbejne avantazh:
   1. eksperienca në “Object Oriented Programming”
   2. eksperienca në perdorimin e bazave te te dhenave si MSSQL,Oracle,MySQL etj
   3. eksperienca në perdorimin e sistemeve VCS
   4. eksperiencë në dizenjimin e raporteve statistikore

  Aftësi:

  • Aftësi në vendim-marrje
  • Të jetë plotësisht përgjegjës, i organizuar dhe i pavarur
  • Të ketë aftësi analitike
  • Të jetë i aftë të punojë në grup

  Kompania ofron:

  • Trajnim mbi teknologjitë që do të përdoren
  • Pagesë të kënaqshme
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt

  Aplikim për pozicionin Senior Software Developer“, në adresën elektronike: hr@bilanc.com, brenda datës 15 Qershor 2018.

  Aplikimi duhet të përmbajë:

  • CV-në e kandidatit
  • Letër Referencë (opsionale)
  • Projekte ku ka marre pjesë (opsionale)

  Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

  Tel.: 044 500 222