Senior Developer – Java

09 Shtator, 2020
 • Shqip
 • English
 • Për të mbështetur rritjen e vazhdueshme të kompanisë, Bilanc Sh.p.k fton çdo të interesuar që dëshiron t’i bashkohet Departamentit të Zhvillimit të aplikojë për pozicionin e punës si më poshtë:

  Pozicioni: Software Developer

  Lloji i punesimit:  Full time

  Përshkrimi i punës:

  Personi i kërkuar do të angazhohet në projektet aktuale dhe të reja të Bilanc Shpk të cilat mbështeten kryesisht në teknologjitë e mëposhtme:

  • Java ( J2SE / J2EE )
  • Relational Databases (MSSQL/MySQL etj)
  • Reporting Tools (JasperReports)
  • Integration (REST API)
  • Web Development (Angular, Html, CSS, JavaScript, etj)
  • Version Control (GIT)

  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare në degët Informatikë, Informatikë Ekonomike ose të ngjashme me to (Bachelor ose Master).
  • Njohje e mirë e gjuhës së programimit Java (çertifikimet / trajnimet përbëjnë avantazh)
  • Përbëjnë avantazh:

  a)  eksperienca në “Object Oriented Programming”
  b)  eksperienca në Web/Mobile Development
  c)  eksperienca në perdorimin e bazave te te dhenave
  d) eksperienca në perdorimin e sistemeve VCS (Git)

  Aftësi:

  • Të ketë aftësi analitike
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese
  • Të jetë i aftë të punojë në grup

  Kompania ofron:

  • Trajnim te avancuar mbi teknologjitë që do të përdoren
  • Pagesë të kënaqshme
  • Pavarësi në punën e përditshme

   

  Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt “Aplikim për pozicionin Software Developer“, në adresën elektronike: [email protected], brenda datës 30 Shtator 2020.

  Aplikimi duhet të përmbajë:

  • CV-në e kandidatit
  • Letër Referencë (opsionale)
  • Projekte ku ka marre pjesë (opsionale)

  Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.
  Tel: 044 500 222 Ext.1
  Cel: 067 60 23 147