Pozicioni: Specialist (e) Marketingu/Shitje

26 Shtator, 2023
 • Shqip
 • English
 • Pozicioni: Specialist (e) Marketingu/Shitje

   

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Kontaktim i klientëve potencialë dhe atyre ekzistues

  • Asistencë gjatë fushatave të marketingut që zhvillon shoqeria
  • Asistencë në organizmin e panaireve apo eventeve të ndryshme
  • Zbatim të fushatave të konceptuara më parë nga Departamenti përkatës


  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare në Administrim Biznes/Finance

  • Preferohet diploma master në degët Marketing/Administrim Biznes
  • Eksperienca e punës përbën avantazh

  • Njohje e mirë e gjuhës angleze


  Aftësi:

  • Aftësi komunikuese
  • Aftësi në vendim-marrje
  • Të jetë plotësisht përgjegjës (e), i/e organizuar dhe i/e pavarur
  • Të ketë aftësi analitike


  Shoqeria ofron:

  • Trajnim të plotë
  • Pagesë të kënaqshme
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

   

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt Aplikim për pozicionin Specialist Marketingu,
  në adresën elektronike: [email protected], brenda datës 15 Tetor 2023.

   

  Aplikimi duhet të përmbajë
  • CV-në e kandidatit

  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.