Pozicioni: Specialist (e) Marketingu/Shitje

19 Maj, 2022
 • Shqip
 • English
 • Pozicioni: Specialist (e) Marketingu/Shitje

   

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Kontaktim i klientëve potencialë dhe atyre ekzistues

  • Asistencë gjatë fushatave të marketingut që zhvillon shoqeria
  • Asistencë në organizmin e panaireve apo eventeve të ndryshme
  • Zbatim të fushatave të konceptuara më parë nga Departamenti përkatës

   

  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare në Administrim Biznes/Finance

  • Preferohet diploma master ne deget Marketing/Administrim Biznes
  • Minimalisht përvojë 1 vjecare pune në pozicionin e kërkuar
  • Njohje e mirë e gjuhës angleze

   

  Aftësi:

  • Aftësi në vendim-marrje
  • Aftësi komunikuese
  • Të jetë plotësisht përgjegjës (e), i/e organizuar dhe i/e pavarur
  • Të ketë aftësi analitike
   

   

  Shoqeria ofron:

  • Trajnim të plotë
  • Pagesë të kënaqshme
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt“Aplikim për pozicionin Specialist Marketingu”, në adresën elektronike: [email protected], brenda datës 20 Korrik 2022.

   

  Aplikimi duhet të përmbajë
  • CV-në e kandidatit

  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

  Tel: 044 500 222 Ext.1

  Cel: 069 40 54 366