Jeni gati per Pasqyrat e reja financiare 2016?

 • Shqip
 • English
 • Po afron data 31 Mars per dorezimin e pasqyrave financiare. Programi Bilanc ju jep mundesine te dorezoni formatet e reja te tyre.

  Ne azhornimin e rradhes te Programit Bilanc, do te perfshihen formatet e reja ne baze te ndryshimeve te fundit, ku sipas urdherit nr. 64, date 22.07.2014 per shpalljen e standardeve dhe zbatimin e detyrueshem te tyre, shpallen 14 standarde kombetare te kontabilitetit te permiresuara dhe te detyrueshme per zbatim ne daten 1 Janar 2015.

  Me poshte mund te shikoni ndryshimet perkatese duke klikuar mbi modelet e formateve te reja.

  Formatet e reja 2016 :

  Bilanc Format (PDF)
  BalanceFormat
  Te ardhura shpenzime (PDF)
  PASH

  Per te perfituar formatet e reja, kontaktoni me Departamentin e Asistences Teknike, me te dhenat per kontakt si me poshte:

  Cel: 0676037728
  Tel: 042246561

  Email: [email protected]