Programi Bilanc suporton ndryshimet e normës së TVSH-së në Kosovë

01 Shtator, 2015
 • Shqip
 • English
 • Gati për ndryshimet në pakon fiskale?

  Programi Bilanc kryen llogaritjet dhe dergimin ne kase fiskale sipas normave te reja të TVSH-së (0, 8% dhe 18%), te cilat kane hyre ne fuqi ne dt.1 shtator 2015 duke u bazuar ndryshimet e fundit të legjislacionit fiskal, miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më datë 22.07.2015.

  Për të përfituar keto ndryshime kontaktoni me Departamentin e Asistencës Teknike, në të dhënat e mëposhtëme:

  Cel: +377 44 318 726/+377 44 724 477

  Email: [email protected]