Moduli i Garancise

 • Shqip
 • English
 • Garancia eshte nje element i rendesishem ne procesin e shitjes per bizneset qe tregtojne produkte elektroshtepiake dhe elektronike.
  Per nje manaxhim optimal te ketij procesi,  Bilanc shpk ka zhvilluar Modulin e Garancise.Perdorimi i Modulit te Garancise ul ndjeshem kostot operacionale, regjistron te dhena te sakta per garacine e cdo produkti te shitur dhe krijon nje marredhenie besimi afatgjate me klientin. Disa nga avantazhet kryesore te ketij produkti jane:

  • Garancia e cdo produkti regjistrohet me afatin e garancise qe ajo mbulon , permbajtjen teknike te produktit dhe termat e sherbimit gjate afatit te  garancise
  • Manaxhimi automatik ne nje sistem te vetem te te gjithe informacionit teknik dhe financiar
  • Identifikimi ne cdo moment i klienteve dhe produkteve me garanci qe ata kane blere
  • Reduktim te kostove (Kosto operacionale,  menaxheriale, kohore dhe te burimeve njerezore)
  • Permiresimi i sherbimit te klientit

  Per nje prezantim te modulit ose instalim te tij ju lutem kontaktoni:
  Tel: 044 500 222, Ext 1
  Email: [email protected]