Kontabiliteti ne Programin Bilanc

 • Shqip
 • English
 • Moduli i kontabilitetit ne Programin Bilanc eshte plotesisht ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe perfshin te gjitha funksionalitet baze qe nevojiten per mbajtjen e bilancit te nje biznesi te madh.

  Gjithashtu ky modul ofron disa funksionalitete, specifike te Programit Bilanc, qe lehtesojne ndjeshem punen e financiereve.

  – Te rejat e Programit Bilanc per Kontabilitetin

  • Zgjedhje me numer ose emertim e llogarive ne cdo ambjent te programit. Ky funksionalitet i lejon financiereve te punojne lirshem pa patur nevoje te mbajne mend te gjithe numrat e llogarive.
  • Kontabilizimi automatik i dokumenteve. Regjistri i kontabilitetit pasqyron automatikisht krijimin, modifikimin dhe fshirjen e dokumenteve.
  • Gjenerohen automatikisht:
   A) Fleta kontabel e rivleresimit te llogarive
   B) Fleta kontabel e mbylljes se vitit
  • Mundesi e ruajtjes se nje flete kontabel si model qe te mund te riperdoret me vone.
  • Pamja ne forme T per cdo dokument qe kontabilizohet.
  • Mundesi kontrolli te gjendjes se llogarive me nivele te ndryshme detajimi.
  • Analize grafike e te ardhurave/shpenzimeve
  • Detajim i Bilancit Format sipas llogarive per çdo zë të tij. Ky funksionalitet mundeson identifikimin e llogarive te perdorura ne menyre jo te sakte.
  • Mundesi kerkimi te fleteve kontabel sipas llogarive te perdorura ne to.