Modul i ri Inventari fizik ne Bilanc Mobile

14 Shkurt, 2018
 • Shqip
 • English
 • Ne versionin Bilanc Mobile per magazina/pika shitje pervec funksioneve baze si Porosi/Fature/Kthim Blerje, Levizje Magazine, Krijim Klienti, Inventar Dinamik, Printim Barcode dhe shume raporte te tjera, tashme shtohet modul i ri per regjistrimin e Inventarit Fizik pa nderprere punen, duke mos i krijuar kosto operacionale bizneseve qe e kane te nevojshme kryerjen periodike te inventarizimit fizik te artikujve.

  Funksionet qe ofron:

  a. Regjistrimi i inventarit fizik nga pajisje mobile
  b. Ndarja e inventareve fizik nepermjet statusve Ne proces dhe E mbyllur pa nderprere punen ne piken e shitjes
  c. Gjenerimi automatik i nje dokumenti Inventar Fizik ne program, ne momentin qe perdoruesi mbyll nje inventar
  ne proces nga pajisja mobile

  Per nje prezantim te ketij moduli, ju lutem kontaktoni:
  Cel: 044 500 222, Ext.1
  Email: [email protected]