InfoFiskale

  • Shqip
  • English
  • Manuali i Perdorimit

    Lista e kodeve te Shteteve

    Lista e kodeve te Njesive Matese

    Lista e kodeve te Monedhave