Formatet Zyrtare 2015, Libri i Shitjes, i Blerjes, FDP-TVSH

15 Janar, 2015
 • Shqip
 • English
 • Gati për tatime.gov.al? Duhet të dërgoni formatet e reja të Librave të Shitjes, Librave të Blerjes dhe FDP-TVSH? Me Programin Bilanc mund ti dërgoni saktë dhe më thjeshtë.

  Në azhornimin e rradhës, në Programin Bilanc do të perfshihen formatet që duhen në bazë të ndryshimeve të fundit në legjislacionin fiskal, udhezim 922 i dates 29.12.2014 dhe për shkak të fillimit të implementimit të sistemit të ri informatik të tatimeve. Duke filluar nga data 1 janar 2015 e në vijim, do të zbatohen proçedurat e reja të deklarimeve të formateve zyrtare.

  Per me teper ndiqni videon ilustruese me poshte.

  [youtube id=”rWwGUAXJhcw” align=”left” maxwidth=”640″]

  Për të përfituar formatet e reja kontaktoni me Departamentin e Asistencës Teknike, me të dhënat për kontakt si më poshtë:

  Cel: 0694054343

  Email: [email protected]