Pozicioni: Shef (e) Finance / Kontabiliteti

23 Mars, 2021
 • Shqip
 • English
 • Bilanc Sh.p.k fton çdo të interesuar qe t’i bashkohet Departamentit tone Finance-Kontabilitet duke aplikuar në pozicionin e punës si më poshtë:

  Pozicioni: Shef (e) Finance / Kontabiliteti

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Drejton, kontrollon dhe mbikqyr departamentin e Financës
  • Kontroll dhe asistencë në përdorimin / implementimin e programeve për klientët e kompanise
  • Trajnimi i klienteve ekzistues dhe te rinj
  • Pjesëmarrje në takime me klientët ekzistues dhe prezantime në klientë potenciale
  • Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare
  • Asiston në koordinimin e të gjitha proceseve me palët e treta për cështjet financiare të shoqërisë.

  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare Master Shkencor në degët Financë, Kontabilitet.
  • Minimumi 5 vjet përvojë pune si financier(e)/kontabilist(e)
  • Çertifikatat profesionale si: Kontabël i Miratuar apo Auditues Ligjor përbëjnë avantazh
  • Njohje e mirë e gjuhës angleze

  Aftësi:

  • Aftësi shumë të mira komunikuese
  • Aftësi në vendim-marrje
  • Të jetë plotësisht përgjegjës(e), i/e organizuar dhe i/e pavarur
  • Aftësi per te drejtuar dhe trajnuar nje grup
  • Të ketë aftësi analitike

  Kompania ofron:

  • Trajnim të plotë
  • Pagesë të kënaqshme
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt

  Aplikim për pozicionin Shef (e) Finance / Kontabiliteti“, në adresën elektronike: [email protected]

  brenda dates 20 Prill 2021.

  Aplikimi duhet të përmbajë:

  • CV-në e kandidatit
  • Letër Referencë (nëse ka)

  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.