Pse Programi Bilanc ?

 • Shqip
 • English
 • Programi Bilanc eshte zgjidhja ideale per dorezimin e informacionit ne organet tatimore pasi ai ploteson automatikisht te gjitha formatet zyrtare. Per me shume mbi raportet qe pergatit Programi Bilanc mbi tatimet dhe taksat mund te klikoni ketu. Me shume se 2000 biznese te mbeshtetur nga 8 deget tona nga Gjirokastra ne Prishtine punojne sakte dhe ne kohe rekord me Programin Bilanc.

  Permiresimet e Programit Bilanc ne krahasim me programet e tjera te marra se bashku:
  1) Avantazhet
  • Llogaritje plotësisht automatike e çmimit mesatar të ponderuar (Video prezantim )
  • Kontabilizim plotësisht automatik i të gjithë dokumenteve të sistemit (Video prezantim )
  • Krahasim i të dhënave ndër vite (Video prezantim )
  • Vetëplotësim (Autocomplete) i fushave gjatë regjistrimit (Video prezantim )
  • Në përputhje me legjislacionin e Shqipërisë dhe Kosovës
  • Hapja e dokumentave me një klikim (direkt) nga raportet (Video prezantim )
  • Raporte analitike/grafike
  • Llogaritje automatike e kostos për njësi për importet (pas zhdoganimit)
  • Bilanc i detajuar me llogaritë kontabël për çdo zë
  • Pamja T e llogarive (Video prezantim )
  • Punon paralelisht me disa dokumente dhe raporte
  • Krijimi automatik i llogarive gjatë krijimit të një Klienti/Furnitori/Arke/Banke (Video prezantim )
  • Kopjimi i të dhënave nga një dokument në tjetrin (Video prezantim )
  • Librat e shitjes/blerjes gati për dërgim tek tatime.gov.al
  • Formate zyrtare FDP – TVSH
  • Lehtësisht i përdorshëm (edhe nëse nuk jeni financier/kontabilist)
  • Modifikimi i një fature “me TVSH” në “pa TVSH” dhe anasjelltas, me nje klik (Video prezantim )
  • Eksport/Import i të dhënave në Excel (Video prezantim )
  • Perfomancë e lartë që nuk humbet me kalimin e kohës
  • Kodi i artikullit dhe skema e llogarive janë të ndryshueshëm edhe nëse ka veprime
  • Gjenerim automatik i kodit të artikullit
  • Përfshirja në program e Listëpagesave (pa pagesë ekstra)
  • Raportimi me nivel i llogarive
  • Drag and Drop i artikujve nëpër dokumenta (Video prezantim )
  2) Lehtesi në Perdorim
  • Autocomplete , komponentët e krijuar më parë pasi i kërkojmë me double klik shfaqen
  • Gjenerim automatik i kodit të artikullit
  • Drag and Drop i artikujve nëpër dokumenta
  • Kërkim më i thjeshtë i dokumentave dhe artikujve në sajë të filtrave të përcaktuar qartë
  • Lehtësisht i përdorshëm ,mund ta mësosh edhe nëse nuk je financier apo kontabilist
  • Opsioni aktiv për furnizim për një artikull të caktuar
  • Te dokumentat e bankës MA, MP (ka vetëm dy dokumenta )zgjedh llogaritë që do të prekësh
  • Programi mësohet brenda ditës
  • Program i ligjshëm në çdo komponent, i njohur si program origjinal nga Sun Microsystems,USA
  3) Raportim
  • Analiza grafike (Video prezantim )
  • Ka më shumë raporte zyrtare
  • Shfaqja e dokumentave nga raportet duke klikuar ,pa qenë e nevojshme të mbash mend numrin e faturës, t’a kërkosh e më tej të shfaqet
  • Te raportet e kontabilitetit ka nivelin e detajimit
  • Te raportet e shitjes ndodhet filtri i çmimit min dhe çmimit max që është shitur artikulli
  4) Kosto
  • Kosto relativisht e ulët e programit.
  • Përfshirja e listëpagesës pa kosto
  • Kalim pa pagesë i të dhënave nga programi juaj ekzistues
  • Përshtatje dhe fleksibilitet për cdo sugjerim të klientit