Pozicioni : Suport Teknik

06 Nëntor, 2018
 • Shqip
 • English
 • Për të mbështetur rritjen e vazhdueshme të kompanisë, Bilanc Sh.p.k fton çdo të interesuar të aplikojë në pozicionin e ofruar pranë departamentit të Asistencës Teknike me specifikat si mëposhtë:

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  Personi i kërkuar do të angazhohet në procesin e suportit teknik ndaj klienteve të rinj dhe atyre ekzistues, bazuar në njohuritë e mëposhtme:

  • Njohuri të përgjithshme të sistemeve te operimit Windows.
  • Njohuri të përgjithshme për rrjetin LAN/Wireless midis kompjuterave
  • Njohuri rreth Microsoft SQL për instalim dhe konfigurim fillestar

  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare në degët e Informatikës dhe Elektronikës.
  • Preferohet përvojë pune 1 vjeçare. Pozicione te ngjashme perbejne perparesi.
  • Njohje e mirë e gjuhës angleze.

  Kompania ofron:

  • Trajnim të plotë
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt
  “Aplikim për pozicionin Suport Teknik”, në adresën elektronike: hr@bilanc.com,
  brenda datës 25 nëntor 2018.

  Aplikimi duhet të përmbajë:
  • CV-në e kandidatit

  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.