Pozicioni : Suport Teknik

29 Maj, 2022
 • Shqip
 • English
 • Pozicioni: Suport Teknik

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  Personi i kërkuar do të angazhohet në procesin e suportit teknik ndaj klienteve të rinj dhe atyre ekzistues, bazuar në njohuritë e mëposhtme:

  • Njohuri të përgjithshme për sistemet e operimit Windows dhe Windows Server
  • Njohuri të përgjithshme për rrjetin LAN/Wireless midis kompjuterave
  • Njohuri për instalimin dhe konfigurimin fillestar te Microsoft SQL Server

  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare në degët e Informatikës dhe Elektronikës.
  • Preferohet përvojë pune 1 vjeçare. Pozicione te ngjashme perbejne perparesi.
  • Perbejne perparesi certifikimet Windows Server, Cisco etj
  • Njohje e mirë e gjuhës angleze.

  Aftësi:

  • Të ketë aftësi të mira komunikuese
  • Të jetë i aftë të punojë në grup
  • Të ketë aftësi analitike

  Kompania ofron:

  • Trajnim të plotë
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subject “Aplikim për pozicionin Suport Teknik”, në adresën elektronike: [email protected],
  brenda datës 20 Qershor 2022.

  Aplikimi duhet të përmbajë:
  • CV-në e kandidatit

  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.