Bilanc Institucione Buxhetore

 • Shqip
 • English
 • Bilanc Institucione Buxhetore” është program kompjuterik që kryen manaxhimin financiar dhe kontabël të një Institucioni Buxhetor. Ky program përmban:
  1. Të gjitha funksionalitetet e Bilanc Standard
  2. Lllogarite kontabël specifike të Institucioneve Buxhetore
  3. Raporte specifike të Institucioneve Buxhetore:
  • Pasqyra Financiare e Bilancit
  • PASH Format 1
  • PASH – Investimet