Pozicioni: Specialist(e) Finance / Kontabiliteti

29 Maj, 2022
 • Shqip
 • English
 • Pozicioni: Specialist(e) Finance (Junior)

  Kontrata: Part time / full time

  Kriteret dhe aftësitë:

  • Te kete perfunduar ose te jete duke ndjekur studimet Master në Financë / Informatikë Ekonomike/ Ekonomiks (ose te ngjashme) me rezultate të larta;
  • Aftësi analitike ne zgjidhjen e problemeve
  • Aftesi të mira komunikuese
  • Aftesi të mira per te punuar ne grup
  • Njohje e mirë e paketës Microsoft Office;

   

  Përgjegjësitë kryesore:

  • Konsulence për klientët e kompanise ne lidhje me programin Bilanc
  • Trajnimi i klienteve ekzistues dhe te rinj
  • Pjesëmarrje në takime / prezantime me klientët ekzistues dhe potenciale
  • Regjistrimi i veprimeve financiare / kontabël të kompanisë

   

  Aplikimi:

  Kandidatët duhet të dërgojnë email tek [email protected]  me subjekt ” Specialist(e) Finance (Junior)” dhe bashkëngjitur CV-ne dhe Listen e Notave.

  Aplikimet duhet të paraqiten jo më vonë se 20 Qershor 2023