Pozicioni: Specialist(e) Finance / Kontabiliteti

05 Dhjetor, 2022
 • Shqip
 • English
 • Pozicioni: Specialist(e) Finance / Kontabiliteti

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Asistencë në përdorimin/implementimin e programeve për klientët e kompanise
  • Trajnimi i klienteve ekzistues dhe te rinj
  • Pjesëmarrje në takime me klientët ekzistues dhe prezantime në klientë potenciale
  • Regjistrimi i veprimeve financiare/kontabël të kompanisë

  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare Master Shkencor në degët Financë, Kontabilitet.
  • Minimumi 2 vjet përvojë pune si financier (e) / kontabilist (e)
  • Çertifikatat profesionale si Kontabël i Miratuar perben avantazh
  • Njohje e mirë e gjuhës angleze

  Aftësi:

  • Aftesi shumë të mira komunikuese
  • Aftësi në vendim-marrje
  • Të jetë plotësisht përgjegjës(e), i/e organizuar dhe i/e pavarur
  • Aftesi per te drejtuar dhe trajnuar nje grup
  • Të ketë aftësi analitike

  Kompania ofron:

  • Trajnim të plotë
  • Pagesë të kënaqshme
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt

  Aplikim për pozicionin Financier(e)“, në adresën elektronike: [email protected]

  brenda dates 20 Janar 2022.

  Aplikimi duhet të përmbajë:

  • CV-në e kandidatit
  • Letër Referencë (nëse ka)

  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.