Specialist Marketingu

18 Janar, 2019
 • Shqip
 • English
 • Për të mbështetur rritjen e vazhdueshme të kompanisë, Bilanc shpk fton çdo të interesuar ambicioz, energjik dhe me ide të reja, që të aplikojë në pozicionin e punës si më poshtë:

  Pozicioni: Specialist Marketingu

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Kontaktim i klientëve potencialë dhe atyre ekzistues
  • Asistencë gjatë fushatave të marketingut që zhvillon kompania
  • Asistencë në organizmin e panaireve apo eventeve të ndryshme
  • Zbatim të fushatave të konceptuara më parë nga Departamenti përkatës

   Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare në Marketing, Manaxhim
  • Minimalisht përvojë 6 mujore pune në pozicionin e kërkuar
  • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze

  Aftësi:

  • Aftësi në vendim-marrje
  • Të jetë plotësisht përgjegjës, i organizuar dhe i pavarur
  • Të ketë aftësi analitike
  • Të jetë i aftë të punojë në grup

  Kompania ofron:

  • Trajnim mbi teknologjitë që do të përdoren
  • Pagesë të kënaqshme
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt “Aplikim për pozicionin Specialist Marketingu”, në adresën elektronike: hr@bilanc.com,  brenda datës 20 Shkurt 2019.

   Aplikimi duhet të përmbajë

  • CV-në e kandidatit

  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

  Tel: 044 500 222 Ext.1
  Cel: 067 60 377 28