Specialist Marketingu

03 Qershor, 2020
 • Shqip
 • English
 • Për të mbështetur rritjen e vazhdueshme të kompanisë, Bilanc sh.p.k fton çdo të interesuar që dëshiron t’i bashkohet Departamentit të Marketingut/Shitjes të aplikojë për pozicionin e punës si më poshtë:

  Pozicioni: Specialist Marketingu

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Kontaktim i klientëve potencialë dhe atyre ekzistues
  • Asistencë gjatë fushatave të marketingut që zhvillon kompania
  • Asistencë në organizmin e panaireve apo eventeve të ndryshme
  • Zbatim të fushatave të konceptuara më parë nga Departamenti përkatës

  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare në Administrim Biznes/Finance
  • Preferohet diploma master ne deget Marketing/Administrim Biznes
  • Minimalisht përvojë 1 vjecare pune në pozicionin e kërkuar
  • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze

  Aftësi:

  • Aftësi në vendim-marrje
  • Aftësi komunikuese
  • Të jetë plotësisht përgjegjës (e), i/e organizuar dhe i/e pavarur
  • Të ketë aftësi analitike

  Kompania ofron:

  • Trajnim të plotë
  • Pagesë të kënaqshme
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt“Aplikim për pozicionin Specialist Marketingu”, në adresën elektronike: [email protected], brenda datës 03 Korrik 2020.

  Aplikimi duhet të përmbajë
  • CV-në e kandidatit
  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

  Tel: 044 500 222 Ext.1
  Cel: 067 60 23 147