Specialist (e) Marketingu

06 Nëntor, 2018
 • Shqip
 • English

 • Për të mbështetur rritjen e vazhdueshme të kompanisë, Bilanc shpk fton çdo të interesuar ambicioz, energjik dhe me ide të reja, që të aplikojë në pozicionin e punës si më poshtë:

   

  Pozicioni: Specialist (e) Marketingu

  Detyrat dhe përgjegjësitë:
  • Kontaktim i klientëve potencialë dhe atyre ekzistues
  • Asistencë gjatë fushatave të marketingut që zhvillon kompania
  • Asistencë në organizmin e panaireve apo eventeve të ndryshme
  • Zbatim të fushatave të konceptuara më parë nga Departamenti përkatës

   

  Kualifikime dhe Kërkesa:
  • Diplomë Universitare në Marketing, Manaxhim
  • Minimalisht përvojë 1 vjeçare pune në pozicionin e kërkuar
  • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze

   

  Aftësi:

  • Aftësi në vendim-marrje
  • Aftësi komunikuese
  • Të jetë plotësisht përgjegjës (e), i/e organizuar dhe i/e pavarur
  • Të ketë aftësi analitike

   

  Kompania ofron:

  • Trajnim të plotë
  • Pagesë të kënaqshme
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

   

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt“Aplikim për pozicionin Specialist (e) Marketingu”, në adresën elektronike: hr@bilanc.combrenda datës 30 nëntor 2018.

   

  Aplikimi duhet të përmbajë
  • CV-në e kandidatit

  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

  Tel: 044 500 222, Ext.1
  Cel: 067 60 377 28