Specialist Marketingu

14 Maj, 2019
 • Shqip
 • English
 • Për të mbështetur rritjen e vazhdueshme të kompanisë, Bilanc shpk fton çdo të interesuar ambicioz, energjik dhe me ide të reja, që të aplikojë në pozicionin e punës si më poshtë:

  Pozicioni: Specialist Marketingu

  Detyrat
  • Kontaktim i klientëve potencialë dhe atyre ekzistues
  • Asistencë gjatë fushatave të marketingut që zhvillon kompania
  • Asistencë në organizmin e panaireve apo eventeve të ndryshme
  • Zbatim të fushatave të konceptuara më parë nga Departamenti përkatës.

  Kualifikimet
  • Diplomë Universitare në Marketing, Manaxhim
  • Minimalisht përvojë 6 mujore pune në pozicionin e kërkuar
  • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze

  Aftësi:
  • Aftësi në vendim-marrje
  • Aftësi komunikuese
  • Të jetë plotësisht përgjegjës (e), i/e organizuar dhe i/e pavarur
  • Të ketë aftësi analitike

  Kompania ofron:
  • Trajnim të plotë
  • Pagesë të kënaqshme
  • Vlerësim në bazë të performancës
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre, me subjekt “Aplikim për pozicionin Specialist Marketingu”, në adresën elektronike: hr@bilanc.com, brenda datës  23 Qershor 2019.

  Aplikimi duhet të përmbajë:
  • CV-në e kandidatit

  Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.
  Tel: 044 500 222 Ext.1
  Cel: 067 60 377 28