Junior Software Developer

24 Janar, 2022
 • Shqip
 • English
 • Pozicioni: Junior Software Developer

  Lloji i punesimit :  Full time / Part-time

  Përshkrimi i punës:

  Personi i kërkuar do të angazhohet në projektet aktuale dhe të reja të Bilanc shpk të cilat mbështeten kryesisht në teknologjitë e mëposhtme:

  • Web Development (Angular, Html, CSS, JavaScript, etj)
  • Java (J2SE / J2EE)
  • Mobile Development (Android, iOS)
  • Relational Databases (MSSQL, MySQL etj)
  • Integration (REST API)

  Kualifikime dhe Kërkesa:

  • Diplomë Universitare në degët Informatikë, Informatikë Ekonomike ose të ngjashme me to.
  • Njohuri baze ne programim Java
  • Njohuri baze ne programim WEB

  Aftësi:

  • Të ketë aftësi analitike
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese
  • Të jetë i aftë të punojë në grup

  Kompania ofron:

  • Trajnim te plotë dhe intensiv mbi teknologjitë që do të përdoren
  • Orar pune fleksibel (per ata qe jane duke ndjekur studimet)
  • Pagesë të kënaqshme
  • Pavarësi në punën e përditshme

  Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt
  Aplikim për pozicionin Junior Developer“, në adresën elektronike: [email protected], brenda datës 20 Shkurt 2022.

  Aplikimi duhet të përmbajë:

  • CV-në e kandidatit
  • Letër Referencë (opsionale)
  • Projekte ku ka marre pjesë (opsionale)

  Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.